ZAPISY WAKACJE 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze kursy wakacyjne. 

 

* W wakacje 2017 organizujemy intensywny kurs dla początkujących – lipiec + sierpień.

* Proponujemy kursy uzupełniające po ukończeniu poziomu A1 w wersji kurs języka ogólnego oraz kurs języka
ogólnego z elementami BUSINESS CZECH
.

* W lipcu wystartuje też kurs gramatyczny na poziomie B2, w ramach którego będziemy powtarzać i szlifować
zagadnienia gramatyczne z tego poziomu.

* Raz w tygodniu będą odbywać się zajęcia konwersacyjne dla poziomu A2–B1+.

 

 

 

 

KURSY INTENSYWNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

Kurs intensywny dla początkujących to dobra opcja dla osób, które mają w wakacje czas i chcą w krótkim czasie osiągnąć
połowę poziomu A1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 180 minut. Kurs liczy 60 godzin lekcyjnych i obejmuje
materiał z całego semestru, więc od października można kontynuować naukę i zapisać się na kolejny poziom (A1+). Każdy
uczestnik otrzymuje wszystkie potrzebne materiały, nie jest zatem konieczne kupowanie podręcznika. Maksymalna ilość
uczestników kursu to 7 osób. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na Monte Cassino 6/39. Opłatę za kurs można
podzielić na raty.

 

Kurs dla początkujących A1

* kurs języka ogólnego
* wtorek, czwartek 17.45–21.00 (w tym 15 minut przerwy)
60 godzin lekcyjnych (15 spotkań x 180 minut)
* pierwsze zajęcia: 6 lipca, ostatnie zajęcia: 31 sierpnia
* cena: 840 zł

 

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCY DLA POCZĄTKUJĄCYCH+

 

Kurs przeznaczony dla osób, które w czerwcu ukończyły drugi semestr nauki i chcą w wakacje kontynuować spotkania
z językiem czeskim. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut. Kurs liczy 20 godzin lekcyjnych (wersja język
ogólny) albo 32 godzin lekcyjnych (wersja język ogólny z elementami business czech). Każdy uczestnik otrzymuje wszystkie
potrzebne materiały, nie jest zatem konieczne kupowanie dodatkowego podręcznika. Maksymalna ilość uczestników kursu
to 7 osób. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na Monte Cassino 6/39. Opłatę za kurs można podzielić na raty.

 

Kurs dla początkujących A1+a

* kurs języka ogólnego
* poniedziałek 18.00–20.00
20 godzin lekcyjnych (8 spotkań x 120 minut)
* pierwsze zajęcia: 10 lipca, ostatnie zajęcia: 28 sierpnia
* cena: 280 zł

 

Kurs dla początkujących A1+bc

* kurs języka ogólnego z elementami business czech
* poniedziałek 17.30 – 19.30
32 godzin lekcyjnych (12 spotkań x 120 minut)
* pierwsze zajęcia: 3 lipca, ostatnie zajęcia: 25 września
* cena: 450 zł

 

 

KURS GRAMATYCZNY B2

 

Dla osób na wyskoim poziomie, które nadal „walczą” z zagadnieniami gramatycznymi, przygotowaliśmy wakacyjny kurs
gramatyczny. W trakcie trzech miesięcy powtórzymy i doszlifujemy najważniejsze zagadnienia gramatyczne i przyjrzymy
się najbardziej problematycznym POZORom w gramatyce czeskiej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut.
Kurs liczy 32 godzin lekcyjnych. Maksymalna ilość uczestników kursu to 8 osób. Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie
na Monte Cassino 6/39. Opłatę za kurs można podzielić na raty.

 

Kurs gramatyczny B2

* kurs gramatyczny na poziomie B2
* środa 17.30–19.30
32 godzin lekcyjnych (12 spotkań x 120 minut)
* pierwsze zajęcia: 5 lipca, ostatnie zajęcia: 20 września
* cena: 450 zł

 

 

KURS KONWERSACYJNY

 

Kurs konwersacyjny przeznaczony jest dla osób, które chcą w wakacje odpocząć od regularnych kursów, nie tracąc przy
tym kontaktu z językiem czeskim. Spotkania trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu. Kurs liczy 20 godzin lekcyjnych.
Przeznaczony jest dla osób, które uczęszczały na zajęcia na poziomie A2 – B1+. Maksymalna ilość uczestników kursu to 8 osób.
Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie na Monte Cassino 6/39. Opłatę za kurs można podzielić na raty.

 

Każde spotkanie składa się z następujących części:

powtórka słownictwa związanego z tematem

– wprowadzenie nowego słownictwa

– ćwiczenie zdolności konwersacyjnych

dyskusja dot. tematu lekcji

 

Kurs konwersacyjny (A2-B1+)

* kurs konwersacyjny
* wtorek 18.00–19.30
20 godzin lekcyjnych (10 spotkań x 90 minut)
* pierwsze zajęcia: 11 lipca, ostatnie zajęcia: 26 września
* cena: 280 zł

 

 

Do wszystkich kursów można zapisać się online.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.