Rodzaj
kursu
 Cena   Ilość godzin
lekcyjnych
 Cena za
45 minut
JĘZYK OGÓLNY KAT, KRK   840 zł    60 (30x 90 minut)   14 zł
BUSINESS CZECH KAT, KRK   870 zł    60 (30x 90 minut)   14,50 zł
PORANNY KRAKÓW   600 zł    40 (15x 120 minut)   15 zł
C1+ KRAKÓW   450 zł    30 (15x 90 minut)   15 zł
B1+ KATOWICE   560 zł    40 (15x 120 minut)   14 zł
A1bc KATOWICE   700 zł    48 (16x 135 minut)   14,50 zł
Cena lekcji indywidualnych uzależniona jest od rodzaju lekcji, ich długości oraz częstotliwości. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.